"دومین کارگاه آموزشی ضـرورت حفاظت و نگهداری از سازه­ های آبی تاریخی" به همـراه "دومین نشست تخـصصی نمایندگان گنجینه­ ی آب در شـرکت­ های آب منطقه­ ای سراسر کشـور" در   روز چهـارشنبه مـورخ 97/01/29 در محـل سالن اجتماعات بین المللی گیت بوستان اهواز برگزار می گردد. 

آخرین خبرها:

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل