جمع آوری، حفظ و نگهداری ابزار، اشیاء، آثار، طرح ها، اطلاعات و سوابق علمی، فرهنگی و تاریخی و آنچه که از پیشینیان درباره آب و استفاده از‌این ماده حیاتی به جای مانده است. ارائه فعالیت ها و ارج نهادن به تلاش مردمی که در طول قرون و اعصار با روش ها و تدابیر هوشمندانه به حفظ و استفاده از آب و انرژی حاصله از آن در استان خوزستان ‌کوشیده‌اند.
تلاش در جهت انتقال میراث گرانبهای گذشتگان به نسل فعلی و آینده در جهت پیشرفت جامعه.
ارتقاء آگاهی عمومی.
نمایش زیبایی های سمعی و بصری آب شامل جلوه‌های طبیعی، حالات و شکل‌های مختلف و همچنین ارائه انواع عملکردی آن ها.
معرفی فن آوری صنعت آب.
بهره‌گیری از امکانات و تجارب گنجینه‌های ملی آب سایر استان ها و کشورها.
فراهم نمودن امکانات لازم برای حضور در صحنه فعالیت‌های فوق در سطح ملی و بین المللی و مبادله اطلاعات علمی و فنی صنعت آب در زمینه‌های ‌مورد نظر با کشورهای دیگر و مراکز علمی و تحقیقاتی جهان و همچنین سایر مواردی که در پیشبرد اهداف گنجینه مؤثر می‌باشد .
برنامه ریزی فعالیت‌های سالانه گنجینه آب سازمان آب و برق خوزستان.
شناسایی، فهرست برداری و معرفی آثار قدیمی آب مانند قنوات، بندها ،‌آب انبارها، آسیاب های آبی و سایر تأسیسات آبی استان که دارای ارزش تاریخی ‌قابل ملاحظه می‌باشند.
انجام پژوهش و تحقیقات کاربردی در متون تاریخی و مسائل فنی تأسیسات و ابنیه آبی قدیمی به منظور باز سازی آن ها.
طراحی، احیاء و بازسازی ابنیه قدیمی و تاریخی ارزشمند آب و انجام مطالعات زیر نظر گنجینه ملی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان.
شناسایی، جمع آوری و عرضه اسناد و مدارک مربوط به فرهنگ و سنن قومیت های مختلف خوزستانی در ارتباط با تأمین و نحوه استفاده از آب.
حفظ و حراست مستندات، ابزار و اشیای ارزشمند تاریخی مرتبط با آب و مرمت و نمایش آن ها.
برقراری ارتباط، هماهنگی و تبادل اطلاعات علمی و فرهنگی مربوط به آب با مؤسسات و نهادهای ذی ربط.
شناسایی محققان و کارشناسان علاقمند و همچنین استاد کاران قدیمی در زمینه‌های مختلف منابع تاریخی آب و فراهم نمودن تسهیلات لازم به منظور مطالعه و پژوهش در متون ‌قدیمی و بهره‌گیری از نظریات و تجارت آنان در بازسازی آثار تاریخی آب استان خوزستان.
تشویق و حمایت از پژوهش های مرتبط با کشف، شناسایی و ثبت آثار تاریخی و باستانی آب و فن آبیاری، کنترل سیلاب و غیره.
ایجاد مراکز اسناد، بانک اطلاعات و کتابخانه مربوط به منابع تاریخی آب.
برگزاری گردهمایی‌های مرتبط با گنجینه در سطح ملی و تهیه و تدوین چاپ و انتشار مقالات علمی و فنی معتبر ارائه شده در اینگونه‌گردهمایی‌ها.
برگزاری نمایشگاه های ادواری برای معرفی و نمایش تأسیسات آبی قدیمی و جدید در مناطق مختلف استان.
ارائه نحوه استفاده از آب و منابع سطحی و زیرزمینی در گذشته به منظور ایجاد انگیزه عمومی در صرفه جویی از منابع آب.
معرفی و نمایش پیشرفت فن آوری صنعت آب در عصر حاضر .
شناسایی، ‌بررسی و رسیدگی به ابنیه و تأسیسات قدیمی استان که از انرژی آب و باد بهره برداری می‌کرده‌اند مانند آسیاب‌های آبی و بادی.
انجام مطالعات و ایجاد موزه های آب در شهرستان های استان و ایجاد انگیزه در عموم مردم به حفظ و نگهداری فرهنگ گذشتگان.
جمع آوری اطلاعات و روند پروژه های در دست اقدام و خاتمه یافته به منظور قرارگیری در وب سایت گنجینه آب استان خوزستان.
نظارت بر انجام مطالعات و روند کاوش های باستان شناسی در طرح های عمرانی و جاری سازمان به متولی گری پژوهشکده باستان شناسی کل کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان.
پیگیری مکاتبات و اطلاعات و تعامل با ارگان های دیگر در تهیه اطلاعات و انجام مطالعات و رفع مشکلات احتمالی سازه های آبی تاریخی.
کمک به توسعه گردشگری، جذب توریسم داخلی و خارجی به منظور ارتقاء سطح فرهنگی.
نمایش وسایل سنتی آب از قبیل وسایل حفر قنات، چاه، گونیای چوبی، قرقره، کوزه سفالی، مشربه، روغن دان، خمره، زاویه سنج و … در موزه های آب شهرستان ها.
وسایل اندازه گیری آب شامل چارچوب رقم، پیمانه های آبی، ساعت آبی و …- وسایل شیب سنجی قنات مانند تراز چوبی، تراز شیشه ای و جهت نمایش در موزه های آب
تهیه ماکت هایی از آثار و ابنیه قدیم و شاخص مرتبط با آب جهت نمایش در موزه های آب.
با توجه به اهمیت ابزار مهندسی آب در یکی از سالن های موزه آب می بایست وسایل مهندسی آب به نمایش گذاشته شود. همچنین دو سالن یکی به ظروف سفالی و دیگری به ظروف لعابی و فلزی مرتبط با آب اختصاص داده شود.
نمایش ماکت از سدهای ساخته شده و در دست احداث جدید جهت نمایش در موزه های آب.
تهیه و نمایش حرکات مثبت و سازنده دست اندرکاران صنعت آب جهت نمایش در موزه های آب.
در نظر گرفتن سالنی جهت نمایش با امکانات اسلاید، ویدئو پروژکشن و امکانات سمعی و بصری، در موزه آب.
معرفی و نمایش دانشمندان قدیمی صنعت آب در گذشته.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل