موزه آب سد مارون

احداث موزه ی آب به عنوان یکی از اهداف گنجینه آب سازمان آب و برق استان خوزستان که به منظور نگهداری و معرفی ابزار و وسایل و تکنولوژی های مربوط به سیستم های آبرسانی و بهره برداری از آب در دوران تاریخی صورت می گیرد. یکی از پروژه های به انجام رسیده در این زمینه ، احداث موزه آب در محوطه ی سد مارون در شهرستان بهبهان می باشد که با انجام عملیات مرمت و احیاء بر روی ساختمان های قدیمی و متروکه موجود در آن و تغییر کاربری آن به موزه آب صورت پذیرفت. جهت انجام این پروژه، پس از انجام مطالعات پایه و شناخت بر روی منطقه و محوطه پیرامون سد و انجام طرح مرمت و مقاوم سازی بناهای موجود، اقدام به طراحی محوطه و فضای داخلی ساختمان ها بر اساس نیازهای طرح موزه آب شد.
جهت انجام این پروژه، سازمان آب و برق خوزستان قراردادی با شرکت مهندسین مشاور گونه شناسی بنا منعقد نموده است.
 
·        مطالعات تاریخی و خصوصیات معماری ، شهری و فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی
·        مطالعات اجتماعی و حقوقی مانند جمعیت، نسبت زن و مرد، سواد، اشتغال، ولادت و مرگ و میر، مهاجرت و ...
·        تهیه عکس های هوایی ، نقشه های توپوگرافی و معماری در مقیاس های مختلف
·        مطالعات پایه مانند هواشناسی، هیدرولیک، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و زمین شناسی
·        مطالعات معماری و ارایه طرح آسیب شناسی،  مرمت و احیاء
·        انجام مطالعات شناخت بخش های مخلتف موزه و طراحی موزه و احیاء ساختمان موجود
 

در حال حاضر تمامی مطالعات توسط مشاور انجام پذیرفته و مورد تایید قرار گرفته اند.


پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل