مطالعات شناخت، علاج بخشی، مرمت و استحکام بخشی پل قدیم شهرستان دزفول

پل قدیم دزفول سازه ای آبی – تاریخی است که در شهر دزفول و بر رودخانه ی دز و بصورت شرقی- غربی احداث شده است.
پل قدیم از یادگارهای دوره ی حکومت ساسانیان بوده و گفته می شود که از بناهای اولیه احداث شده در شهر دزفول می باشد. اجرای این پل بوسیله ی مصالح آجری در تاق ها و عرشه و بر روی پایه ها ، موج شکن ها و  پی هایی که از ترکیب قلوه سنگ با ملات ساروج و قطعات سنگی برش خورده با بست های فلزی ایجاد شده ، صورت گرفته است.
این پل که نقش بسزایی در رابطه با ارتباط بخش غربی جلگه خوزستان با شرق میانرودان دارد، با نام پل روناش هم خوانده می شود و در زیر آن مجموعه آسیاب های پایین دست موسوم به آسیاب های رعنا قرار گرفته اند.
در راستای حفظ و نگهداری و انجام مطالعه شناخت بر روی این سازه ی تاریخی با ارزش ، سازمان آب و برق خوزستان قراردادی با شرکت مهندسی مشاور دز آب منعقد نموده است.
·        مطالعات تاریخی و خصوصیات معماری ، شهری و فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی
·        تهیه نقشه های توپوگرافی و معماری در مقیاس های مختلف
·        انجام مطالعات لیزاسکن بر روی سازه
·        مطالعات اجتماعی و حقوقی مانند جمعیت، نسبت زن و مرد، سواد، اشتغال، ولادت و مرگ و میر، مهاجرت و ...
·        مطالعات پایه مانند هواشناسی، هیدرولیک، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و زمین شناسی
·        مطالعات معماری و مرمت و ارایه طرح آسیب شناسی و مرمت و احیاء
 
در حال حاضر تمامی مطالعات توسط مشاور انجام پذیرفته و مورد تایید قرار گرفته اند.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل