مطالعات شناخت، علاج بخشی، مرمت و استحکام بخشی پل – بند ایوان کرخه

پل بند ایوان کرخه بخشی از محوطه عظیم ایوان کرخه است که در حوزه ی شهرستان اندیمشک قرار دارد. این سازه ی آبی – تاریخی از یادگارهای هنر و معماری حکومت ساسانی است که بر روی رودخانه کرخه احداث گردیده است. پل بند ایوان کرخه در حال حاضر فرو ریخته و تنها تعدادی از پایه های سنگی آن بر جای مانده است.
در راستای حفظ و نگهداری و انجام مطالعه شناخت بر روی این سازه ی تاریخی با ارزش ، سازمان آب و برق خوزستان قراردادی با شرکت مهندسی مشاور دز آب منعقد نموده است.
·        مطالعات تاریخی و خصوصیات معماری ، شهری و فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی
·        تهیه نقشه های توپوگرافی و معماری در مقیاس های مختلف
·        انجام مطالعات لیزاسکن بر روی سازه
·        مطالعات اجتماعی و حقوقی مانند جمعیت، نسبت زن و مرد، سواد، اشتغال، ولادت و مرگ و میر، مهاجرت و ...
·        مطالعات پایه مانند هواشناسی، هیدرولیک، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و زمین شناسی
·        مطالعات معماری و مرمت و ارایه طرح آسیب شناسی و مرمت و احیاء
 
در حال حاضر تمامی مطالعات توسط مشاور انجام پذیرفته و مورد تایید قرار گرفته اند.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل