مطالعات شناخت، علاج بخشی ، مرمت واستحکام بخشی آسیاب های واقع در شهرستان دزفول

آسیاب های آبی دزفول در بستر رودخانه دز در شهرستان دزفول قرار دارد. این سازه های آبی- تاریخی در سه بخش بالایی (علی کله)، میانی(زیر پل جدید) و پایین دست (پل قدیم) قرار گرفته اند. به نظر می رسد که تاریخ ساخت اولیه این آسیاب ها به دوره ی ساسانی و همزمان با احداث بنای اولیه شهر باشد که در طول تاریخ گسترش یافته باشند.
مصالح استفاده شده در ساخت این آثار، ترکیب قلوه سنگ و آجر می باشد که بوسیله ی ملات ساروج و با چیدمان های متفاوت و متنوع اجرا و سپس با ساروج اندود شده اند.
در راستای نگهداری از سازه های تاریخی – آبی سازمان آب و برق خوزستان اقدام به مطالعه و پژوهش در این زمینه کرده است. در این راستا و برای شناخت بیشتر فن مهندسی آب و استفاده از نیروی آب برای توسعه تمدن ایران در طول تاریخ ، سازمان آب و برق خوزشتان اقدام به عقد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور کاوش پی مشهد منعقد نمود.
از جمله مطالعات انجام شده که متن قرارداد به آن اشاره دارد شامل:
·        مطالعات تاریخی و خصوصیات معماری ، شهری و فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی
·        تهیه نقشه های توپوگرافی و معماری در مقیاس های مختلف
·        انجام مطالعات لیزاسکن بر روی سازه
·        مطالعات اجتماعی و حقوقی مانند جمعیت، نسبت زن و مرد، سواد، اشتغال، ولادت و مرگ و میر، مهاجرت و ...
·        مطالعات پایه مانند هواشناسی، هیدرولیک، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و زمین شناسی
·        مطالعات معماری و مرمت و ارایه طرح آسیب شناسی و مرمت و احیاء
 

در حال حاضر همه ی مطالعات توسط مشاور انجام شده و مراحل پایانی بررسی و تآیید طرح احیاء در حال انجام می باشد

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل