مطالعات شناخت، علاج بخشی ، مرمت واستحکام بخشی پل بند سیاه منصور واقع در شهرستان دزفول

پل بند سیاه منصور بر روی رودخانه ی فصلی سیاه منصور اجرا شده است و به نظر میرسد تاریخ ساخت آن مربوط به دوران ساسانیان باشد. این پل بند که با مصالحی همچون قلوه سنگ و سنگ تراش خورده، آجر و ملات ساروج ساخته شده، به عنوان قدیمی ترین سیفون یا کانال آب بر در جهان شناخته می شود که وظیفه انتقال آب از رودخانه دز به شهر تاریخی جندی شاپور را بر عهده داشته است. جهت انتقال آب و عدم تداخل آن با آب رودخانه سیاه منصور، کانالی در داخل سازه ی پل ایجاد که آب را از داخل آن عبور داده و از سمت غربی رودخانه به بستر شرقی آن منتقل می نموده است.
در راستای نگهداری از سازه های تاریخی – آبی سازمان آب و برق خوزستان اقدام به مطالعه و پژوهش در این زمینه کرده است. در این راستا و برای شناخت بیشتر فن مهندسی آب و استفاده از نیروی آب برای توسعه تمدن ایران در طول تاریخ ، سازمان آب و برق خوزشتان اقدام به عقد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور کاوش پی مشهد منعقد نمود.
از جمله مطالعات انجام شده که متن قرارداد به آن اشاره دارد شامل:
·        مطالعات تاریخی و خصوصیات معماری ، شهری و فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی
·        تهیه نقشه های توپوگرافی و معماری در مقیاس های مختلف
·        انجام مطالعات لیزاسکن بر روی سازه
·        مطالعات اجتماعی و حقوقی مانند جمعیت، نسبت زن و مرد، سواد، اشتغال، ولادت و مرگ و میر، مهاجرت و ...
·        مطالعات پایه مانند هواشناسی، هیدرولیک، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و زمین شناسی
·        مطالعات معماری و مرمت و ارایه طرح آسیب شناسی و مرمت و احیاء
 
در حال حاضر همه ی مطالعات توسط مشاور انجام شده و مراحل پایانی بررسی و تآیید طرح احیاء در حال انجام می باشد.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل