موزه ی آب شاهرود

موزه ی آب شاهرود اولین موزه ی خصوصی آب در کشور است که در سال 1391خورشیدی راه اندازی شد. مساحت این موزه 120 مترمربع و در داخل ساختمان قدیمی معروف به تکیه برنجی قرار دارد. در این موزه انواع وسایل قدیمی و جدید مرتبط با آب که بیش از 300 قطعه هستند، به نمایش گذاشته شده است. این اشیاء مربوط به قدیمیترین تا جدیدترین اختراعات و تولیدات مرتبط با آب از جمله شیر آبخوری قدیمی، جهت یاب قنات، فنجان و تاس اندازه گیری مدار آبیاری، تلمبه¬های قدیمی و... است؛ اشیاء مذکور متعلق به حدود 500 سال گذشته هستند.


پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل