موزه ی آب گُناباد

موزه ی آب گناباد در خیابان سعدی و جنب حسینیه ی شهرستان گناباد قرار دارد. این موزه در داخل آب انبار شریعت که بعدها به آب انبار حسینیه تغییر نام یافت احداث شده است. آب انبار مذکور که از آثار باقیمانده ی یک کاروانسرای ویران شده دوره ی قاجاریه است، بعدها توسط فردی به نام شریعت زاده مرمت و مورد استفاده ی عموم قرار گرفت و پس از واگذاری به سازمان میراث فرهنگی به موزه تبدیل شد. در موزه ی آب گناباد نمایشگاهی از آثار مردم شناسی مرتبط با آب برپا شده است. همچنین تصاویری از روند تکامل آب، نحوه ی برداشت و وسایل حفر قنات به نمایش گذاشته شده که بیانگر تلاش و زحمات مردم کویر برای بدست آوردن آب در مقایسه با امکانات روز است. آب انبار حسینیه قبل از تغییر کاربری به موزه آب، در سال 1381 و با شماره 5952 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل