سایت ویژه گنجینه آب


17

برگزاری جلسه در خصوص بررسی راهکارهای اخذ مجوز باستان شناسی طرح های عمرانی در حضور ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی کل کشور

مشاور مدیر عامل در امور گنجینه­ ی آب سازمان آب و برق خوزستان اظهار داشت: در راستای هموار سازی مسیر اجرای طرح­های عمرانی سازمان، جلسه­ ای در حضور ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکده­ ی باستان شناسی کشور برگزار گردید.

مدیر دفتر مهندسی در گفتگو با روابط عمومی سازمان بیان کرد: با توجه به تعدّد مکان­های باستانی در استان خوزستان و گستره­ ی فعالیت­های عمرانی سازمان آب و برق در سطح استان، در تاریخ 1394/8/17 جلسه ­ای با حضور مشاور مدیر عامل و مدیر دفتر مهندسی عمومی، اعضای گروه گنجینه­ ی آب، ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور جناب آقای مهندس بهشتی و ریاست پژوهشکده ­ی باستان شناسی با محوریت بررسی مسائل و چالش­ های پیش روی فعالیت­های عمرانی سازمان آب و برق خوزستان که مرتبط با مسائل باستان شناسی هستند، در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی کل کشور برگزار گردید.

آتش پنجه، رئیس گروه گنجینه آب نیز افزود: پس از طرح نظرات طرفین، مقرر گردید کمیته ­ای مشترک از کارشناسان دفتر مهندسی عمومی، نمایندگان طرح­های عمرانی، دفتر حقوقی و دفتر قراردادهای سازمان به همراه نمایندگان پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکده ­ی باستان­شناسی کشور در خصوص موارد ذیل تشکیل گردد.

1- بررسی تهیه­ ی پیش نویس مشترک قراردادهای مطالعات باستان ­شناختی طرح­های عمرانی با الویت­ بندی سازمان

2- تعیین حق الزحمه­ ها و فهرست بها­ی پایه ­ی انجام خدمات باستان­ شناختی طرح­های عمرانی جهت ارائه و تصویب به سازمان مدیریت برنامه­ ریزی و بودجه­ ی کشور

3- تعیین اشخاص و شرکت­های مشاور ذیصلاح جهت انعقاد قرارداد مطالعات باستان­ شناسی و معرفی آنها به وزارت نیرو

همچنین مقرر شد پژوهشکده­ ی باستان­ شناسی در خصوص قرارداد شبکه­ ی آبیاری و زهکشی رام­هرمز - منطقه جوبجی، در اسرع وقت نقشه­ ی مصوب حدود عرصه و حریم محوطه­ ی باستانی جوبجی به سازمان ارائه گردد.
تعداد امتیازات: (790) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (6540)
کد خبر: 12